Alarmas De Seguridad

En cas d’immersió o caiguda a la piscina, el sensor de segureta detecta l’ona generada per sota l’aigua i activa una alarma sonora

Aquestes alarmes són fàcils d’utilitzar i instal.lar.