Volver a Servicios

Control De Agua

Encara que normalment l’aigua arriba a la piscina en condicions sanitàries adequades, cal tenir en compte que una aigua estancada no és capaç de mantenir per si sola les condicions recomenades.

Per garantir una aigua en bones condicions és imprescindible fer un tractament de recirculació, reposició, canvi, renovació i filtració de l’aigua. A més, també cal fer un tractament de desinfecció de l’aigua, un control i una regulació de les seves característiques.

 Contaminació de l’aigua

L’aigua és una substància que té la capacitat de transportar els microorganismes productors de malalties i diversitat de substàncies orgàniques i inorgàniques que poden ser nocives per a la salut.
La contaminació pot ser deguda per:

– Banyistes: Poden introduir contaminació de tipus microbiològic i tipus orgànic.

– Medi ambient: A través del vent i la pluja. Aquests fenòmens atmosfèrics poden introduir fulls|fulles, pols, pol·len, sorra… que poden transportar a l’aigua gèrmens patògens.

– Aigua de subministrament: Pot aportar contaminació si no està en les condicions sanitàries adequades.

– Productes químics: Poden produir contaminació quan s’utilitzen incorrectament ja sigui per un excés de producte (intoxicació), o bé per una insuficient utilització que facilitarà el desenvolupament dels microorganismes patògens.

Desinfecció de l’aigua

La desinfecció de l’aigua de la piscina s’ha de realitzar amb bactericides i algicidas, reunint les següents característiques:
– Ser capaços de destruir els microorganismes patògens en poc temps

– Que les concentracions utilitzades siguin innòcues (no nocives) per a la salut dels banyistes

– No han de deixar olor, color o sabor en l’aigua

– Ser fàcils d’emmagatzemar i manipular

– La seva concentració en l’aigua ha de ser fàcilment perceptible

– Han de tenir acció residual

Enlace permanente a este artículo: http://bravi.es/servicios/contol-de-agua/

BOMBA DOSIFICADORA PISCINAS BRAVI

Bombas Dosificadoras

  Disposem d’una àmplia gamma de bombes dosificadores (membrana, perístàltiques,…) per a la dosificació de clor, d’àcid sulfúric, d’àcid clorhídric,…

Diagrama de taylor BRAVI PISCINES

Calidad Del Agua

Aspectes tècnics sobre el tractament de l’aigua QUALITAT DE L’AIGUA L’equilibri de l’aigua és molt important, ja que assegura que el seu contingut de minerals sigui l’adequat para: 1. Protegir la superfície de la piscina (si l’aigua no està equilibrada pot resultar corrosiva, i provocar danys en la superfície. En les piscines Planet Sand Pools …

PREISTALTICA DOSIFICADORA PISCINAS BRAVI

Controladores De Ph

Per a què l’aigua estigui ben clara, cal que el pH estigui entre 7,2 i 7,6, si no a més de tenir l’aigua tèrbola, es disminueix l’efectivitat del desinfectant, es produeixen molèsties en els banyistes o es deterioren els materials. Existeixen uns equips reguladors del pH de forma automàtica, els quals permeten disminuir el perill de la manipulació deproductes químics i automatitzen …

CLORACION PISCINAS BRAVI

Electrólisis Salina

L’electròlisi salina és un sistema de desinfecció per al tractament de  l’aigua de la piscina que millora la qualitat de l’aigua ja que no es manipulen productes químics. L’electròlisi salina genera clor a partir de la sal comuna dissolta en l’aigua. Aquesta sal és necessària pel funcionament de la piscina, és gairebé imperceptible pel banyista, l’aigua del …

OZONO PISCINAS BRAVI

Ozono

Els generadors d’ozó eliminen bactèries, espores i virus més ràpid que el clor o el brom evitant l’olor de clor. Els generadors d’ozó són molt eficients i fiables i baixos en consum d’energia. A més, el consum de productes químics per la piscines també redueix espectacularment.

ULTRAVIOLETA PISCINAS BRAVI

Rayos Ultravioleta

  Els rajos ultravioleta (UV) donen lloc a diverses reaccions químiques (descomposició, oxidació…), activen accions destructives en els teixits vius i accions bactericides que permeten utilitzar-los en esterilització d’aigües. Disposen d’unitats de control electrònics amb dispositius d’indicació d’agotament de làmpara, compta hores…