Controladores De Ph

Per a què l’aigua estigui ben clara, cal que el pH estigui entre 7,2 i 7,6, si no a més de tenir l’aigua tèrbola, es disminueix l’efectivitat del desinfectant, es produeixen molèsties en els banyistes o es deterioren els materials.

Existeixen uns equips reguladors del pH de forma automàtica, els quals permeten disminuir el perill de la manipulació deproductes químics i automatitzen el control del pH.