Cubierta Solar

Es coloquen flotant a l’interior de la piscina, per tant les mesures d’aquestes cobertes, han de ser les mateixes que el vas interior de la piscina.
Principals funcions:

– Amb l’acció del sol, augmenta la temperatura de l’aigua

– Per la seva qualitat aïllant, evita la pèrdua de calor

– Allarga la temporada del bany

– A les piscines climatitzades, representa un estalvi important d’energia.
Opcional:
Teixit de ràfia de polietilè addicional, que li dóna major resistència i durada.

Enrotllador: Faciliten extraordinàriament la manipulació dels COBERTORS FLOTANTS. Una vegada recollida la coberta, és fàcil desplaçar el conjunt fins el lloc d’emmagatzematge, deixant lliure la zona de bany.