Climatización De Piscina

BOMBES DE CALOR

La bomba de calor, la millor solució…
La més silenciosa. El silenci és la nostra major preocupació en el desenvolupament de les bombes de calor. Gràcies a les últimes tecnologies de compressió i ventilació podem elaborar productes extremadament silenciosos.

ESCALFADOR ELÈCTRIC

És la solució més sencilla per escalafar l’aigua de la piscina.

Un escalfador elèctric es compon d’un cos de poliamida injectada i una resistència electrica. L’aigua de la piscina circula per l’interior i capta l’energia calorífica que desprèn la resistència electrica.

Un termòstat de regulació assegura el funcionament de l’escalfador que és automaticament connectat a la filtració. El material de la resistència és de Titani, per evitar la seva oxidació davant els productes químics.
INTERCANVIADOR D’AIGUA I CALOR
Un intercanviador de calor aigua – aigua és un equip que li permet escalfar l’aigua de la seva piscina a partir d’una caldera de gas o de gasoil.
ENERGIA SOLAR
És el sistema per climatitzar la piscina més ecologic que exiteix actualment, ja que l’energia solar s’utilitza com a font d’energia. És molt recomanable per climatitzar piscines exteriors i així allargar la temporada de bany.