Cubiertas

Hi ha diferents tipus de cobertes:

Coberta solar

Coberta automàtica

Coberta telescòpica

Coberta d’hivern