Electrólisis Salina

L’electròlisi salina és un sistema de desinfecció per al tractament de 
l’aig
ua de la piscina que millora la qualitat de l’aigua ja que no es manipulen productes químics.

L’electròlisi salina genera clor a partir de la sal comuna dissolta en l’aigua. Aquesta sal és necessària pel funcionament de la piscina, és gairebé imperceptible pel banyista, l’aigua del mar és 6 vegades superior a la de la piscina.

Aquest sistema de cloració comporta l’estalvi de composts químics derivats del clor, cosa que fa que els ulls no s’irriten, no es destenyeixen els vestits de bany, no espatlla el cabell, no resseca la pell, s’elimina l’olor i el sabor tradicional del clor…

A més, l’electròlisi salina comporta un estalvi en el manteniment de la piscina, ja que només és necessari netejar els elèctrodes per assegurar un bon funcionament de l’equip.