Rayos Ultravioleta

 

Els rajos ultravioleta (UV) donen lloc a diverses reaccions químiques (descomposició, oxidació…), activen accions destructives en els teixits vius i accions bactericides que permeten utilitzar-los en esterilització d’aigües. Disposen d’unitats de control electrònics amb dispositius d’indicació d’agotament de làmpara, compta hores…